huur een fotostudio.nl

Helaas is de studio wegens een reorganisatie tijdelijk niet beschikbaar.
Unfortunately the studio is temporarily unavailable due to a reorganization.

AGENDA EN DE STUDIO RESERVEREN

Door in de agenda te klikken op 'bezet' kan je zien tot hoe laat een bestaande reservering doorloopt.
Zelf kan je dan bepalen of er op dezelfde dag nog plaats voor je is.
Onder de agenda vind je het online reserverings formulier.

 

LET OP de minimum huurtermijn

Minimum huurtermijn.
De huur is wel aan een minimum tijd gebonden: 
- Door de week is de minimum huurtermijn 2 uur. 
- In het weekend is de minimum huurtermijn 4 uur.
Vind je die 4 uur teveel dan kan je ook besluiten om minder uren te gebruiken, maar je blijft natuurlijk wel voor 4 uur verschuldigd.

Openingstijden

Openingstijden?

Je kunt beter vragen: wanneer is Huur een fotostudio.nl eigenlijk gesloten?

  • De studio is 7 dagen per week te huur en ook in de avonden.
  • Er gelden geen vaste begin of eindtijden (nou ja, 's avonds tot 22.00 uur).
  • ​Wij werken dus niet met vaste tijdsblokken.
  • Wil je extra vroeg of tot heel laat reserveren? Neem eerst even contact met ons op.

Helaas is de studio wegens een reorganisatie tijdelijk niet beschikbaar.
Unfortunately the studio is temporarily unavailable due to a reorganization.

RESERVERINGS FORMULIER - Let op: de met (*) aangegeven velden zijn verplicht

factuur vooraf ontvangen

factuur vooraf ontvangen is wel zo gemakkelijk

Normaal gesproken doe je de betaling van de studiohuur contant aan het einde van je shoot.
Pinnen kan niet.

Maar het is ook mogelijk om in het reserveringsformulier aan te geven dat je vooraf de factuur wilt ontvangen.
Je krijgt samen met de definitieve bevestiging de factuur per email toegestuurd.
Het totaalbedrag van de factuur moet wel door ons zijn ontvangen op onze bankrekening voordat je reservering ingaat.
Wel zo gemakkelijk want dan hoef je vooraf niet te gaan pinnen.
Houd er wel rekening mee dat het overschrijven van de ene bank naar de andere een paar dagen kan duren.
Is je overschrijving niet tijdig ontvangen dan betaal je alsnog contant na de shoot.
En is je betaling per bank bij ons dan toch te laat ontvangen dan krijg je dat natuurlijk gewoon direct terug gestort.
Daar zijn wij heel eerlijk in want we zien je natuurlijk graag weer spoedig terug.

onze HUISREGELS

Voor de duidelijkheid een paar simpele huisregels:

1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping. De huurder zorgt zelf voor toezicht hierop. Bij nalatigheid wordt de huur direct tussentijds beëindigd terwijl het gehele huurbedrag betaald dient te worden. Moet je toch even naar buiten, bel even aan om weer binnen te komen en laat geen onbekenden naar binnen.

2 Roken is niet toegestaan in de studio. Maar als er bij de anderen geen bezwaar tegen is mag dat wel in de visagieruimte. Daar is een afzuig installatie; Je hoeft dus niet naar buiten. Wil je toch buiten roken, doe de straatdeur dicht en bel aan als je weer naar binnen wilt.

3 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden op onze site.

4 Het is de gebruikers niet toegestaan zich elders in het gebouw te bevinden. Behalve bij gebruik van het studiotoilet. Het studiotoilet is in de gang recht tegenover de ingang van de studio.

5 Op de ronding van de limbo mag niet worden gelopen i.v.m. beschadiging. Bij niet nakoming hiervan wordt de huur direct beëindigd terwijl het gehele huurbedrag betaald dient te worden.

6 Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan ook niet tussentijds buiten de deur. Bij negeren hiervan is toegang niet meer toegestaan.

7 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het s.v.p. niet te hard. We zullen je aanwijzingen geven over het volume.

Wij wensen jou en je team een prettig verblijf toe in onze studio en we hopen dat je een productie maakt om trots op te zijn. En na gebruik mag de studio weer netjes worden achtergelaten.
Heb je vragen of opmerkingen: laat het ons even weten.

Ik moet annuleren

Ik moet de reservering annuleren.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets tussenkomt en je moet je reservering van de studio afzeggen. Hiervoor hebben we alle begrip.
Maar wij vragen jou ook om erbij stil te staan dat het ons op korte termijn niet meer mogelijk is om de studio aan iemand anders te verhuren en zitten wij ineens zonder inkomsten.
Daarom hebben wij algemene voorwaarden waarmee bij je reservering akkoord bent gegaan. Hierin staat duidelijk omschreven tot wanneer je zonder kosten kunt annuleren.

We zetten die regels hieronder nog even op een rijtje:

  • Bij annuleren 2 tot 5 dagen van te voren, dan betaal je 50% van de huur waarvoor je hebt gereserveerd.
  • Bij annuleren 0 tot 2 dagen van te voren, dan betaal je 100% van de huur waarvoor je hebt gereserveerd.
  • En zeg je langer van te voren af dan ben je ons natuurlijk helemaal niets verschuldigd. Het liefste hebben we dat natuurlijk allebei.

de ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid. Huurders zijn geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Deze voorwaarden zijn na reservering bindend. Vragen hieromtrent kunnen voorafgaand aan de huurtermijn worden gesteld.

ALGEMENE VOORWAARDEN: huur een fotostudio.nl, Westeinde 175 G/H, 2512 GX Den Haag

1 HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS 
Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk. De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. In het weekend is dit minimum 4 uur. De reservering door het invullen van het reserveringsformulier op de website door de huurder zelf. Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij bezoek aan de studio dient de huurder een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen en staat het kopieren ervan toe.

2 HUUROVEREENKOMST, BETALING
De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de studio, de keuken, de visagieruimte en de omkleedruimte zoals op de website vermeld.
Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Alle op deze site genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. Contante betaling is verplicht, pinnen is niet mogelijk.

3 TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN
De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website www.huureenfotostudio.nl. Deze omschrijvingen afdrukken en bij gebruik van de studio vooraf controleren. (zie ook par.4 aansprakelijkheid en onderhoud)

4 AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD
De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebrekenformulier, te verkrijgen op kantoor. Indien er vooraf geen gebrekenformulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING
De huurder verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. Ivm diefstal worden de in- en uitgangen bewaakt door beveiligingsensoren en een alarmsysteem.

6 Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Huur een fotostudio . nl  of een aangewezen persoon altijd het recht heeft op de 'studiovloer' aanwezig te zijn. Voor geheim gevoelige shoots kan er een verklaring worden opgesteld tussen beide partijen. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots en zoveel mogelijk elders binnen het pand aanwezig zijn.

7 BETALING
Tenzij vooraf anders overeengekomen dient na afloop de huur contant te worden betaald. Heeft de huurder niet voldoende contanten in zijn bezit dan wordt de huurder in de gelegenheid gesteld, na achterlating van camera uitrusting en geheugenkaarten, het verschuldigde bedrag bij het nabij gelegen postkantoor te gaan pinnen. De studio is voor het in bewaring nemen van de camera uitrusting en geheugenkaarten op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en of diefstal.

8 ANDERE BEPALINGEN -  DE HUISREGELS
1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping.
2 Roken is niet toegestaan in de studio. Als er bij de anderen geen bezwaar tegen is mag dat wel in de visagieruimte. Je hoeft dus niet naar buiten.
3 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent.
4 Het is de gebruikers niet toegestaan zich elders in het gebouw, waarin de studio is gevestigd, te bevinden met uitzondering bij gebruik van het studiotoilet.
5 Op de ronding van de limbo mag niet worden gelopen i.v.m. beschadiging.
6 Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Ook niet als de gebruikers hiervoor even naar buiten gaan.
7 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het s.v.p. niet te hard. Volg eventueel de aanwijzingen van de eigenaar.
8 Na gebruik moet de studio netjes worden achtergelaten.
Deze huisregels zijn verder uitgewerkt in ons bindend huishoudelijk reglement.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.