huur een fotostudio.nl

Je bent hier: huureenfotostudio.nl  / Huisregels

Voor de duidelijkheid een paar simpele huisregels:

1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping. De huurder zorgt zelf voor toezicht hierop. Bij nalatigheid wordt de huur direct tussentijds beëindigd terwijl het gehele huurbedrag betaald dient te worden. Moet je toch even naar buiten, bel even aan om weer binnen te komen en laat geen onbekenden naar binnen.

2 Roken is niet toegestaan in de studio. Maar als er bij de anderen geen bezwaar tegen is mag dat wel in de visagieruimte. Daar is een afzuig installatie; Je hoeft dus niet naar buiten. Wil je toch buiten roken, doe de straatdeur dicht en bel aan als je weer naar binnen wilt.

3 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden op onze site.

4 Het is de gebruikers niet toegestaan zich elders in het gebouw te bevinden. Behalve bij gebruik van het studiotoilet. Het studiotoilet is in de gang recht tegenover de ingang van de studio.

5 Op de ronding van de limbo mag niet worden gelopen i.v.m. beschadiging. Bij niet nakoming hiervan wordt de huur direct beëindigd terwijl het gehele huurbedrag betaald dient te worden.

6 Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan ook niet tussentijds buiten de deur. Bij negeren hiervan is toegang niet meer toegestaan.

7 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het s.v.p. niet te hard. We zullen je aanwijzingen geven over het volume.

Wij wensen jou en je team een prettig verblijf toe in onze studio en we hopen dat je een productie maakt om trots op te zijn. En na gebruik mag de studio weer netjes worden achtergelaten.
Heb je vragen of opmerkingen: laat het ons even weten.